Marihuana Nie Ogłupia, Najnowsze Badania

Opublikowane przez Piotr Kajus w dniu

Czy marihuana ogłupia? najnowsze badania z udziałem bliźniaków obalają ten mit

Przekonania dotyczące palaczy marihuany nie są niestety za bardzo pozytywne stwierdzenie panuje takie iż są powolni, brak im motywacji, a do tego nie grzeszą za wysoką inteligencją. Jednak naukowcy zaczęli wychodzić palaczom naprzeciw prowadząc większą ilość badań które mają za zadanie pokazać prawdziwe winniki dotyczące tej rośliny. W rezultacie pokazując, że niewiele w tych stereotypach prawdy. Badacze znajdują się na rozdroży pomiędzy jedną prawdą a drugą, jedni uparcie twierdzą, że długotrwałe palenie zmniejsza IQ, natomiast drudzy zarzucają im stronniczość i opieranie się na sprzecznych wynikach. Na czym jednak się opierać skoro jedni mówią tak a drudzy siak?

Zatem zacznijmy od tego skąd tak różne wyniki badań, dziwny jest fakt, że mimo tak dużej ilości fanów marihuany oraz społecznego przyzwolenia na jej zażywania w dalszym ciągu nie ma twardych, naukowych dowodów na jakim poziomie jest szkodliwa. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest trudny dostęp do rośliny przez naukowców i zakazywanie badań przez bardziej konsekwentne rządy. Zmiany jakie zaszły w podejściu do marihuany na całym świecie naukowym są bardzo widoczne, jednak są to powolne, małe kroczki. Dlatego odpowiedź na pytanie, czy marihuana ogłupia, jest bardziej skomplikowana, niż mogłoby się wydawać.

W istocie badania na zwierzętach mogą sugerować, że marihuana nie koniecznie jest dobra dla mózgu. Podczas jednego z badań poddane szczury narażone na substancję czynną marihuany 9ΔTHC miały znaczące zmiany w mózgu oraz zaburzenia funkcji poznawczych. Po upłynięciu dłuższego czasu użytkowania niektóre osobniki faktycznie wolniej pokonywały wyuczone wcześniej labirynty, jednak czy tak odrazy można to przełożyć na zachowania człowieka, otóż nie. Gdyż zarówno osoby palące codziennie, jak i tylko sporadycznie czy nawet wcale, wykazywały podobne wyniki na testach uwagi i funkcji wykonawczych. Aczkolwiek zauważono, że jeśli nawet nastąpiły spadki w IQ, to po kilku miesiącach od rzucenia marihuany wracała ona do stanu z przed badań. Ale w dalszy ciągu nie wiemy jak marihuana działa na mózg w perspektywie kilkudziesięciu lat palenia i jak wpływa na kształtowanie umysłu młodych palaczy?

Badania z udziałem bliźniaków pokazują, że poprzednie wnioski są mylne

Przedstawione nowe dowody na to, że zażywanie konopi prowadzi do pogorszenia funkcji poznawczych mogą wydawać się więc dosyć mocne, ostatnie badanie z 2019r. przeprowadzone na bliźniakach kwestionuje metodologię, która doprowadziła do wyników z 2012r., pokazuje, że przyjmujemy niepewne założenia dotyczące roli używania marihuany w spadku IQ.

Owe wyniki sugerują, że używanie konopi indyjskich wcale nie powoduje pogorszenia funkcji poznawczych. Jednakże zamiast tego badacze odkryli, że czynniki genetyczne i środowiskowe mogą prowadzić zarówno do obniżenia wyników IQ, Zatem dlaczego te dwa badania dały tak różne wyniki? Ma to przede wszystkim związek z różnymi taktykami prowadzonych badań.

Aczkolwiek badanie z 2012 r. jasno podkreśla stosunek między używaniem marihuany w okresie dojrzewania a niższym ilorazem inteligencji u młodych dorosłych, to nie można jednak stwierdzić, że to konopi odpowiada za spadek IQ. W owym badaniu naukowcy wzięli pod uwagę możliwość, że czynniki inne niż marihuana powodują zarówno zmiany w zdolnościach poznawczych, jak i zwiększają prawdopodobieństwo używania marihuany. Czynniki takie jak niższy status społeczno-ekonomiczny,palenie tytoniu, choć by nawet ból są głównymi wątpliwymi czynnikami, dlatego że są skorelowane zarówno z używaniem marihuany, jak i obniżonymi zdolnościami poznawczymi.

Osobą, która przeprowadziła badania była Megan Ross śledziła używanie konopi indyjskich i zdolności poznawcze od okresu dojrzewania do wczesnej dorosłości, podczas tego badania wzięło udział 428 par bliźniaków. Biorąc pod lupę bliźnięta, które różniły się pod względem używania konopi indyjskich, Kobieta wraz ze swoim zespołem mogli sprawdzić, czy używanie konopi indyjskich spowodowało jakie kol wiek zmiany u jednego z bliźniąt. Jeśli konopie indyjskie naprawdę mają neurotoksyczne działanie na mózg nastolatków, jak sugerują autorzy badania z 2012 r., wówczas jeden z bliźniaków używający marihuany powinien mieć niższe wyniki w zakresie funkcji poznawczych niż jego bliźniak, z którymi nie miał żadnej styczności. Przy czym naukowcy tego nie wykazali.

Aby, wnioskować powyższe twierdzenie nie jest to pierwsze badanie na bliźniakach, w którym analizowano wpływ używania konopi na funkcje poznawcze. W poszczególnych latach a mianowicie 2004, 2016 i 2017 r. przeprowadzono badania na bliźniakach i analizowano ten temat, a wszystkie z badań dały podobne wyniki do tych z ostatnich. Z pośród par bliźniaczych można wyszukać wyjątkowo mało dowodów na to, że używanie konopi indyjskich może pogorszyć funkcje poznawcze. Z całą pewnością, podobnie jak wszystkie badania, te też miały swoje ograniczenia. Powodów znalazło by się kilka… jeden z nich to brak wystarczającej ilości użytkowników marihuany.

„Ważne byłoby powtórzenie tych odkryć w na większej liczbie bliźniaków używających konopi indyjskich” sugeruje Ross. „Ogólnie rzecz biorąc, wciąż niewiele wiemy o pozytywnych i negatywnych skutkach marihuany. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć wpływ używania konopi indyjskich.”

Śmiało można twierdzić, że wciąż niewiele wiemy o marihuanie i jej wpływie na ludzki organizm w dłuższej perspektywie. Wiemy jednak że stare przekonanie, iż marihuana ogłupia i obniża IQ, nie jest już poparte naukowo. Badanie okazało się możliwe dokładne oraz bardziej wiarygodne niż te z poprzednich lat.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


marihuana thc i konopie cbd w blogu highstore
Copyright © HighStore.PL