Odpowiednie Nawodnienie w Uprawie Marihuany

Opublikowane przez Zafia Olczyk w dniu

Jeśli równowaga rośliny jest ważna, aby umożliwić jej asymilację, nie jest to jedyny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, aby stymulować wzrost. Bilans wodny jest również ważną częścią procesu, co widać w systemach parowania i substratów. Przyjrzyjmy się niektórym kluczowym faktom stojącym za bilansem wodnym i tym, jak najlepiej wykorzystać H2O.

Co oznacza bilans wodny?

Bilans wodny rośliny to równowaga między parowaniem a wchłanianiem wody. Ta równowaga jest niezbędna do wzrostu, ponieważ jeśli parowanie przekracza pobór wody, zmniejsza się wewnętrzne napięcie wody, znane również jako turgor rośliny. (Turgor to stan żywej komórki rozszerzonej przez wodę, która do niej weszła i która gromadzi się w jej wakuolach lub pęcherzykach.) W tym przypadku woda jest często odprowadzana z owoców i liści. , powodując skurcz. Zwykle nie stanowi to problemu, ponieważ ponowne nawodnienie następuje po przywróceniu dostępności wody.

Jeśli jednak ta nierównowaga utrzymuje się zbyt długo, aparaty szparkowe mogą się zamknąć, aby zmniejszyć parowanie, co utrudnia pobieranie CO2 i spowalnia fotosyntezę i wzrost.

Energia to klucz

Podczas gdy wielu uważa, że powietrze w szklarni jest kluczowym składnikiem szybkości parowania, energia jest w rzeczywistości siłą napędową. Parowanie jest bardzo energochłonne, z ogólną szybkością 2,5 megadżuli na kilogram. Rośliny mogą czerpać tę energię z otaczającego ich środowiska na kilka sposobów. Należą do nich widzialne promieniowanie słoneczne, a nawet lampy, znane również jako promieniowanie krótkofalowe.

Istnieje również długofalowe promieniowanie cieplne, które może pochodzić również od wspomnianych lamp i słońca, ale także od rur grzewczych. Energia może również pochodzić z konwekcji powietrza wokół roślin, ale tylko wtedy, gdy występuje ruch powietrza, a liście rośliny mają niższą temperaturę niż otaczające je powietrze.

Parowanie i nawadnianie

Ponadto bardzo ważne jest obliczenie równowagi między nawadnianiem a potrzebami roślin. Można to zrobić, sumując wszystkie nakłady energii, co daje pełny strumień energii parowania, który jest wyrażony w W/m2.

Za każdym razem, gdy osiągnięta zostanie określona ilość, może rozpocząć się następny cykl kapania, na przykład w taktyce promieniowania słonecznego.

Jednak w przeciwieństwie do tych strategii, pobór energii jest pobierany z dodatkowych czynników związanych ze słońcem, a pełna suma koncentruje się na sytuacji w pomieszczeniu, aby uwzględnić wybielanie i wysuwane ekrany zaciemniające.

Znaczenie systemu podłoża

Aby jak najlepiej wykorzystać bilans wodny, a także zarządzać wodą w strefie korzeniowej, niezbędny jest system substratów. Chociaż konstrukcja takiego systemu nie jest wszystkim znana, istnieją cztery główne czynniki, na których należy się skupić. Chodzi o zaplanowanie funkcji systemu, zaprojektowanie optymalnego układu, maksymalne wykorzystanie potencjału sterowania oraz odnotowanie zmian klimatu i celów upraw. Chociaż wymaga to trochę planowania i matematyki, jest to tylko kolejny krok w optymalizacji bilansu wodnego.

Jakość wody

Nie wszystkie wody są sobie równe. Zawartość wody w naszych kranach, rurach, rzekach, jeziorach czy beczkach na deszczówkę to znacznie więcej niż tylko wodór i tlen. Woda zawiera szeroką gamę minerałów i bakterii. Niektóre z nich są korzystne dla zdrowego wzrostu. Inne są używane do zatrzymania wzrostu na jego torach. Pomyśl o tym, jak używamy chloru, aby chronić naszą wodę przed szkodliwymi pierwotniakami/ bakteriami.

Filtracja wody ma na celu zmniejszenie stężenia składników mineralnych w wodzie. Dzięki temu ma pH zbliżone do neutralnego (pH7). Przeprowadza się to na dwa sposoby: przez odwróconą osmozę i przez destylację.

Odwrócona osmoza to proces, w którym woda jest filtrowana w celu usunięcia większości zanieczyszczeń, w tym metali ciężkich, innych minerałów i chemikaliów. Proces ten osiąga się poprzez inżynierię odwrotną naturalnego procesu osmozy. Podczas osmozy woda zmienia się z wysokiego stężenia cząstek na niższe stężenie cząstek, próbując zrównoważyć cząsteczki między dwoma mediami. Najbardziej znanym nam przykładem osmozy są „pomarszczone” palce podczas kąpieli. Stężenie wody w rurce jest wyższe niż w ludzkim ciele. Woda przepływa zatem z wanny, przez półprzepuszczalną błonę skóry, do palców. Odwrócona osmoza wykorzystuje ciśnienie do zmiany wody z niskiego stężenia cząstek na wysokie. Wyobraź sobie, że możesz wziąć bardzo głęboki oddech podczas kąpieli, wywierając wystarczający nacisk na komórki skóry, aby woda mogła przemieszczać się z wnętrza palców na zewnątrz w wannie. Tak działa odwrócona osmoza.

Większe cząstki mineralne (mineralne/ chemiczne) pozostają po jednej stronie membrany, a ciśnienie wypycha mniejsze cząsteczki (wodę), tworząc oczyszczoną wodę. Destylacja przyspiesza naturalny proces obiegu wody w ziemi w celu odfiltrowania zanieczyszczeń. Niefiltrowana woda jest podgrzewana, aż się zagotuje. Para (która jest czystym tlenem i wodorem) unosi się i jest przenoszona do innego naczynia za pomocą rurki lub wężownicy skraplającej. Cząsteczki przechodzą w ten sposób z gazu do cieczy, co umożliwia uzyskanie oczyszczonej wody bez pierwiastków śladowych.

Jeśli te systemy są zbyt drogie dla Twojej bieżącej działalności, PH wody wodociągowej można regulować za pomocą zestawów do mikroregulacji pH. Zestawy te utrzymują większość zastosowań hydroponicznych i mogą być przydatnym dodatkiem do każdej uprawy.

Żółknięcie końcówek liści

Sprawdź czy rośliny nie dostają zbyt dużo lub zbyt mało światła. Jeśli inne rośliny na dotkniętym obszarze są zdrowe, ponownie sprawdź poziom pH wody i gleby. Upewnij się, że nie gromadzi się w niej wapń, a azot nie jest zablokowany. Jeśli te poziomy są normalne, przyczyną może być infekcja grzybicza. Możesz leczyć infekcje grzybicze, umieszczając zainfekowaną roślinę w kwarantannie i dodając do gleby pożyteczne bakterie/ pierwotniaki (bakterie Bacillus subtilis). Jest to bakteria, która rośnie naturalnie i niszczy rozwój grzybów. Infekcje grzybicze przenoszone są przez zarodniki i mogą rozwijać się na obszarach, gdzie rośliny są przepełnione lub gdzie wilgotność jest zbyt wysoka.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


marihuana thc i konopie cbd w blogu highstore
Copyright © HighStore.PL