Wpływ THC Na Mózg

Opublikowane przez Zafia Olczyk w dniu

Wpływ THC na mózg i układ nerwowy.

Istnieje wiele informacji na temat działani marihuany, przy czym kilka badań przeprowadzono na ludziach, ale wiele z nich uważa się za niewystarczające ze względu na niewielką ilość dostępnych wówczas informacji na temat konopi indyjskich. Jednak najnowsze badania wykazały, że w mózgu istnieją specyficzne receptory rozpoznające kannabinoidy. Tak więc, w oparciu o najnowsze badania, jesteśmy w stanie poznać korzystny i niekorzystny wpływ na centralny układ nerwowy, więc koniecznie czytaj dalej.

1. Czym jest centralny układ nerwowy?

Centralny układ nerwowy (inaczej OUN) składa się z mózgu i rdzenia kręgowego i był badany od dawna przez anatomów i fizjologów, choć nie wiemy o nim wszystkiego, wiemy, że kontroluje prawie wszystkie funkcje naszego umysłu i ciała takie jak myśli, ruchy, emocje, pragnienia i wiele innych.

Podobnie jak komputer, mózg rejestruje informacje płynące z oczu, uszu, nosa, języka i skóry (a także z narządów wewnętrznych), a następnie interpretuje i przetwarza informacje, które następnie przemieszczają się przez rdzeń kręgowy pełniąc rolę autostrady przez którą przechodzi wymiana informacji.

Ta „autostrada” jest otoczona przez receptory kannabinoidowe znane jako CB1 i CB2, z którymi kannabinoidy wiążą się po ich spożyciu, więc jeśli kiedykolwiek zażywałeś konopie indyjskie, z pewnością tego doświadczyłeś… ale czy wiesz, dlaczego doświadczasz takich efektów?

2. Wpływ kannabinoidów na działanie CNS.

Jak już wspomniano, centralny układ nerwowy (CNS) kontroluje nasze ruchy, myśli i wiele innych rzeczy, będąc zasadniczo odpowiedzialnym za wysyłanie informacji z mózgu do nerwów i odwrotnie. Jak zapewne wiesz, kannabinoidy są wchłaniane przez receptory i mogą wpływać na centralny układ nerwowy, ale w jaki sposób?

• Kontrola psychomotorowa

Receptory kannabinoidowe skupiają się głównie w zwojach podstawy mózgu i móżdżku, dlatego kannabinoidy wpływają na nasze funkcje psychomotoryczne. Jedno z pierwszych badań przeprowadzonych z konopiami indyjskimi na zwierzętach testowych wykazało, że niskie dawki THC (około 0,2 mg/kg) zmniejszały aktywność lokomotoryczną, ale wyższe dawki (1-2 mg/kg) faktycznie stymulowały ruch, a jeszcze wyższe dawki (2,5 mg/kg) kg) powodowały sen.

Efekty te są również widoczne u ludzi. Konopie indyjskie mogą również powodować zaburzenia kontroli psychomotorycznej, a w dużych dawkach dana osoba może pozostawać w bezruchu przez długi czas i szukać izolacji.

• Wpływ kannabinoidów na pamięć

Jednym ze znanych skutków spożycia kannabinoidów u ludzi jest upośledzenie pamięci krótkotrwałej. Kilka badań wykazało również, że pacjenci biorący udział w badaniu mieli problemy z wykonywaniem zadań wymagających dużej uwagi.
Naukowcy sugerują, że efekty te zachodzą w hipokampie (złożonej strukturze mózgu odgrywającej główną rolę w uczeniu się i zapamiętywaniu) z powodu zakłóceń informacji w obwodach hipokampa, a dzieje się tak, ponieważ receptory kannabinoidowe są szczególnie liczne w hipokampie.

• Wpływ kannabinoidów na apetyt

Z kilku badań wynika, że używanie konopi indyjskich najczęściej wiąże się ze zwiększonym apetytem, nawet jeśli dana osoba jest w pełni usatysfakcjonowana; W badaniach wykazano, że THC ma znaczący wpływ na przeciwdziałanie utracie apetytu i utracie wagi u osób cierpiących na AIDS, co sugeruje, że kannabinoidy mogą wpływać na spożycie pokarmu i masę ciała w wyniku pośredniczenia w hamującym apetyt działaniu leptyny (hormonu, który pomaga regulować bilans energetyczny poprzez hamowanie głodu).

• Wpływ kannabinoidów na mdłości

Nie tylko naturalne kannabinoidy, takie jak THC, ale także syntetyczne kannabinoidy mają zdolność kontrolowania nudności i wymiotów, wykazując dobre wyniki u pacjentów chorych na raka poddawanych między innymi chemioterapii, ale ze względu na wąskie okno pomiędzy działaniem przeciwwymiotnym a efektami psychoaktywnymi, stwierdzono, że trudno jest stosować THC u większości pacjentów.

• Wpływ kannabinoidów na funkcje mózgu

Podobnie jak inne substancje odurzające, kannabinoidy mogą powodować głębokie zmiany w różnych funkcjach mózgu, ponieważ hipokamp zawiera wysokie stężenie receptorów CB1. Kilka badań wykazało, że u użytkowników czasami występuje synestezja (stan neurologiczny, w którym informacja mająca na celu stymulację jednego ze zmysłów stymuluje kilka zmysłów), ale efekt ten nie pojawia się zawsze, dlatego większość badań daje niejednoznaczne wyniki.

Z drugiej strony efektem, który został wielokrotnie potwierdzony, jest wrażenie szybszego upływu czasu(chociaż u niektórych może to powodować wrażenie, że czas płynie wolniej). Efekt ten można zaobserwować również u zwierząt i pomimo upośledzenia funkcji poznawczych naukowcy doszli do wniosku, że skutki są niewielkie w porównaniu z innymi substancjami, takimi jak alkohol.

Nowsze badania sugerują, że skutki te często łatwiej jest zaobserwować u osób intensywnie używających konopi indyjskich, ale wyniki nie wykazały znaczących różnic pomiędzy osobami używającymi ich intensywnie oraz tymi drugimi. Jednakże uznaje się, że podczas używania konopi indyjskich rzeczywiście występują zaburzenia w zadaniach poznawczych, chociaż nie ma dokładnych dowodów na to, dlaczego tak się dzieje, ale uważa się, że skutki te są związane z długotrwałym używaniem, ale zwykli użytkownicy mogą doświadczyć niewielkich zaburzeń funkcji poznawczych nawet po zaprzestaniu konsumpcji.

• Wpływ kannabinoidów na ból

Receptory kannabinoidowe znajdują się wzdłuż szlaków bólowych, od nerwów czuciowych po rdzeń kręgowy, dlatego jedną z głównych korzyści terapeutycznych konopi jest łagodzenie bólu. Badania wykazały, że kannabinoidy tłumią reakcje neuronów na szkodliwe stymulacje, co oznacza, że kannabinoidy mogą łagodzić ból zapalny, a niektóre badania wykazały, że kannabinoidy mogą również zmniejszać objawy schorzeń związanych z nerwami. Wyniki pokazują, że nie wszystkie efekty łagodzenia bólu są łagodzone przez receptory kannabinoidowe. Możliwe, że działanie przeciwbólowe jest częściowo łagodzone przez inne, wciąż nieznane receptory.

Podsumowanie

Odkrycie kannabinoidów i układu endokannabinoidowego przywróciło badania nad konopiami indyjskimi prowadzone w ubiegłych latach i doszło do wniosku, że nie tylko THC, ale inne kannabinoidy można wykorzystać do regulacji uwalniania neuroprzekaźników. Niemniej jednak pożądane korzyści terapeutyczne wiążą się z czasami niepożądanymi skutkami ubocznymi, co sprawia, że stosowanie go nie jest odpowiednie dla wszystkich pacjentów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


marihuana thc i konopie cbd w blogu highstore
Copyright © HighStore.PL